Bachelor Thesis from the year 2016 in the subject Business economics - Investment and Finance, grade: A, , language: Norwegian, abstract: Hans Nielsen Hauge og haugianerne er mest kjent for sitt religiøse engasjement, men de siste årene har det blitt mer fokus på også det økonomiske og næringsrelevante aspektet av denne bevegelsen. Denne oppgavens problemstilling tar for seg hva som var motivasjonen for Hans Nielsen Hauge og de første haugianerne sitt engasjement i næringslivet. I tillegg omfatter problemstillingen hvordan de finansierte og organiserte egne virksomheter. Den bygger i stor grad på sekundærlitteratur som kildemateriale sammen med relevant moderne teori, som kan hjelpe oss å forstå og analysere problemstillingen.Oppgaven kan med stor sikkerhet fastslå at både Hauge og haugianerne i hans samtid hadde et religiøst betinget fundament for sitt engasjementet innenfor næringsvirksomhet. Motivasjonen bar preg av en kallsbevissthet til Gud, som resulterte i omsorg ovenfor for medmenneskene. Virksomhetsengasjement gjennom investeringer i industrier som fostret arbeidsplasser ble en følge av denne omsorgen. Oppgaven peker på at den nevnte motivasjonsfaktoren kan knyttes inn mot finansiering og organisering av egne virksomheter. Virksomhetene skulle ikke bare være gagn for eierne, men gjennom handel og entreprenørskap kunne den komme til nytte for dens neste og medmenneske. Gjennom å starte en bevegelse, med omfattende kommunikasjonsnett og sterk tillitt, dannet han en lan...

Сервис дарит возможность купить matthias fiedler ide til en innovativ eiendomsmatching eiendomsformidling gjort enkelt eiendomsmatching effektiv enkel og profesjonell eiendomsformidling gjennom en innovativ eiendomsmatchingportal без переплаты, по наилучшим прайсам. Заполучить товар с таким заглавием недорого стремятся многие, но лишь тут цена matthias fiedler ide til en innovativ eiendomsmatching eiendomsformidling gjort enkelt eiendomsmatching effektiv enkel og profesjonell eiendomsformidling gjennom en innovativ eiendomsmatchingportal в электронном каталоге берет начало от 200 рублей и изменяется от желаемой модели и поставщика. Наша витрина насчитывает 2 крупных магазинов, а вот их сайты ozon.ru, litres.ru

Показаны цены на товар 1-15 из 60

Прайс-лист для matthias fiedler ide til en innovativ eiendomsmatching eiendomsformidling gjort enkelt eiendomsmatching effektiv enkel og profesjonell eiendomsformidling gjennom en innovativ eiendomsmatchingportal

# Магазин Наименование Цена
1 купить Matthias Fiedler Ide til en innovativ eiendomsmatching. Eiendomsformidling gjort enkelt: Eiendomsmatching: Effektiv, enkel og profesjonell eiendomsformidling gjennom en innovativ eiendomsmatchingportal онлайн Matthias Fiedler Ide til en innovativ eiendomsmatching. Eiendomsformidling gjort enkelt: Eiendomsmatching: Effektiv, enkel og profesjonell eiendomsformidling gjennom en innovativ eiendomsmatchingportal 602 руб
2 купить Matthias Fiedler Ideen om de innovative Matchning af ejendomme. Fast ejendom maeglervirksomhed nemt: Matchning af ejendomme: Effektiv, nem og professionel ejendomsmaegling med en innovativ portal med matchning af ejendomme онлайн Matthias Fiedler Ideen om de innovative Matchning af ejendomme. Fast ejendom maeglervirksomhed nemt: Matchning af ejendomme: Effektiv, nem og professionel ejendomsmaegling med en innovativ portal med matchning af ejendomme 602 руб
3 купить Matthias Fiedler Konceptet innovativ matchningstjanst for fast egendom. Fastighetsformedling pa ett enkelt satt: Matchningstjanst for fast egendom: Effektiv, enkel och professionell fastighetsformedling genom en innovativ matchningsportal онлайн Matthias Fiedler Konceptet innovativ matchningstjanst for fast egendom. Fastighetsformedling pa ett enkelt satt: Matchningstjanst for fast egendom: Effektiv, enkel och professionell fastighetsformedling genom en innovativ matchningsportal 602 руб
4 купить Matthias Fiedler Konseptet med nyskapande eigedomskopling. Ein enkel mate a formidle eigedomar pa: Eigedomskopling: Effektiv, enkel og profesjonell mekling av eigedomar med ein nyskapande koplingssportal for eigedomar онлайн Matthias Fiedler Konseptet med nyskapande eigedomskopling. Ein enkel mate a formidle eigedomar pa: Eigedomskopling: Effektiv, enkel og profesjonell mekling av eigedomar med ein nyskapande koplingssportal for eigedomar 602 руб
5 купить Jon Olav Økland, Helge Haugland Hans Nielsen Hauge og haugianernes motivasjon, samt deres organisering og finansiering av virksomheter онлайн Jon Olav Økland, Helge Haugland Hans Nielsen Hauge og haugianernes motivasjon, samt deres organisering og finansiering av virksomheter 4827 руб
6 купить Anne Olga Vea Sn.tigerens kl.r Nattens barn онлайн Anne Olga Vea Sn.tigerens kl.r Nattens barn 2714 руб
7 купить Lars Enarson, Jon Andersen Snublesteinen. Skriftenes vitnesbyrd om Messias' guddommelighet онлайн Lars Enarson, Jon Andersen Snublesteinen. Skriftenes vitnesbyrd om Messias' guddommelighet 1664 руб
8 купить Irina Bjørnø Sund-og-Rask онлайн Irina Bjørnø Sund-og-Rask 200 руб
9 купить Sindre Skeie En borg av hap. et musikkspill for gudstjenesten (PARTITUR.INSTRUMENTER) онлайн Sindre Skeie En borg av hap. et musikkspill for gudstjenesten (PARTITUR.INSTRUMENTER) 2427 руб
10 купить Anna Erishkigal Urmakeren. en novelle (Norsk utgave): (Norwegian edition) онлайн Anna Erishkigal Urmakeren. en novelle (Norsk utgave): (Norwegian edition) 414 руб
11 купить Edgar Rice Burroughs En Prinsesse af Mars. A Princess of Mars, Danish edition онлайн Edgar Rice Burroughs En Prinsesse af Mars. A Princess of Mars, Danish edition 1064 руб
12 купить Benny Kloth-Jørgensen Onkel Toms Hytte онлайн Benny Kloth-Jørgensen Onkel Toms Hytte 3277 руб
13 купить Benny Kloth-Jørgensen Onkel Toms Hytte - light онлайн Benny Kloth-Jørgensen Onkel Toms Hytte - light 4027 руб
14 купить Jakob Sverre Løvstad Visdom fra Buret онлайн Jakob Sverre Løvstad Visdom fra Buret 2402 руб
15 купить Janne Leth Førgaard F.rstehjaelp til ekstram.dre онлайн Janne Leth Førgaard F.rstehjaelp til ekstram.dre 2089 руб